به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :تهران 
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
8عرض 1.20شیت315,000
10عرض 1.20شیت292,000
12عرض 1.20شیت292,000
15عرض 1.20شیت292,000
به روز رسانی1402/09/15

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید