0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت سیم مفتول مسوار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۳:۳۱
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۲ میل۲شاخه و کلاف۰.۰۲۴۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۵,۶۳۶تومان ۳۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۲۴۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۶۴تومان ۳,۹۲۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۲.۵ میل۲.۵شاخه و کلاف۰.۰۳۸ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۳۸ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۳ میل۳شاخه و کلاف۰.۰۵۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۵۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۳.۵ میل۳.۵شاخه و کلاف۰.۰۷۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۷۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۴ میل۴شاخه و کلاف۰.۰۹۸ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۹۸ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۴.۵ میل۴.۵شاخه و کلاف۰.۱۲۴ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۱۲۴ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۵ میل۵شاخه و کلاف۰.۱۵۳ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۱۵۳ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۵.۵ میل۵.۵شاخه و کلاف۰.۱۸۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۱۸۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۶ میل۶شاخه و کلاف۰.۲۲۰ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۲۲۰ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۶.۵ میل۶.۵شاخه و کلاف۰.۲۵۸ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۲۵۸ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۷ میل۷شاخه و کلاف۰.۳۰۰ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۷حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۳۰۰ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۷.۵ میل۷.۵شاخه و کلاف۰.۳۴۴ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۷.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۳۴۴ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۸ میل۸شاخه و کلاف۰.۳۹۱ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۳۹۱ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۹ میل۹شاخه و کلاف۰.۴۹۹ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۹حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۴۹۹ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد