اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه ناودانی

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ناودانی نصر آذربایجان

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایزطول(m)محل تحویلواحدقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ناودانی ۸ سبک فولاد نصر (۶متری)۲۵۸۶کارخانهکیلوگرم۲۷,۷۲۷تومان ۳۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵سایز : ۸طول(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۷۳تومان ۳,۰۵۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۸سنگین فولاد نصر (۶متری)۳۷۸۶کارخانهکیلوگرم۲۵,۷۲۷تومان ۲۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۷سایز : ۸طول(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۷۳تومان ۲,۸۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۸ سبک فولاد نصر (۱۲متری)۵۰۸۱۲کارخانهکیلوگرم۲۷,۷۲۷تومان ۳۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰سایز : ۸طول(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۷۳تومان ۳,۰۵۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۸سنگین فولاد نصر (۱۲متری)۶۲۸۱۲کارخانهکیلوگرم۲۵,۷۲۷تومان ۲۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۲سایز : ۸طول(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۷۳تومان ۲,۸۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۰سبک فولاد نصر (۶متری)۳۵۱۰۶کارخانهکیلوگرم۲۵,۲۰۶تومان ۲۷,۷۲۷تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۵سایز : ۱۰طول(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۲۱تومان ۲,۷۷۳تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۰سنگین فولاد نصر (۶متری)۴۷۱۰۶کارخانهکیلوگرم۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۷سایز : ۱۰طول(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۰سبک فولاد نصر (۱۲متری)۷۰۱۰۱۲کارخانهکیلوگرم۲۷,۷۲۷تومان ۳۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۰سایز : ۱۰طول(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۷۳تومان ۳,۰۵۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۰سنگین فولاد نصر (۱۲متری)۹۴۱۰۱۲کارخانهکیلوگرم۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۴سایز : ۱۰طول(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۲ سبک فولاد نصر (۶متری)۵۰۱۲۶کارخانهکیلوگرم۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰سایز : ۱۲طول(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۲سنگین فولاد نصر (۶متری)۶۰۱۲۶کارخانهکیلوگرم۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۰سایز : ۱۲طول(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۲سبک فولاد نصر (۱۲متری)۱۰۰۱۲۱۲کارخانهکیلوگرم۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۰سایز : ۱۲طول(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان
اطلاعات بیشتر ناودانی ۱۲سنگین فولاد نصر (۱۲متری)۱۲۵۱۲۱۲کارخانهکیلوگرم۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۵سایز : ۱۲طول(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه ناودانی

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد