0
ورود و عضویت
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:46:47
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان1514A3شاخه آجداراصفهان12کیلوگرم26,636تومان 29,300تومان
91
ثبت سفارش

قیمت میلگرد ابرکوه

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:04:59
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 ابرکوه14.614A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,318تومان 26,750تومان
45
ثبت سفارش

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروزرسانی : 1403/01/25 - 17:10:38
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 زاگرس14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,364تومان 26,800تومان
681
ثبت سفارش

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی : 1403/01/25 - 17:34:36
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 ظفر بناب1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,091تومان 28,700تومان
46
ثبت سفارش

قیمت میلگرد نیشابور

بروزرسانی : 1403/01/25 - 17:31:32
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 نیشابور14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,273تومان 27,800تومان
2,182
ثبت سفارش

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:51:02
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 میانه1514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,045تومان 27,550تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:44:38
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میگرد 14 سیرجان حدید11.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,664تومان 29,330تومان
245
ثبت سفارش

قیمت میلگرد راد همدان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:46:34
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 راد همدان13.514A3شاخه آجدارکارخانه14کیلو گرم26,936تومان 29,630تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد تیکمه داش

بروزرسانی : 1403/01/25 - 15:38:35
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 تیکمه داش1314A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,945تومان 28,540تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:13:56
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 آذر فولاد امین13.914A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,727تومان 28,300تومان
500
ثبت سفارش

قیمت میلگرد سمنان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 17:37:57
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 سمنان14.28014A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم27,273تومان 30,000تومان
909
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کیان کاشان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:00:00
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 کیان کاشان13.514A2شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,482تومان 29,130تومان
4,739
ثبت سفارش

قیمت میلگرد خرمدشت

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:43:48
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 خرمدشت1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد هیربد زرند

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:02:44
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 هیربد14.5214A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,818تومان 27,300تومان
46
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آناهیتا

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:28:48
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 آناهیتا گیلان13.714A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,182تومان 26,600تومان
182
ثبت سفارش

قیمت میلگرد هشترود

بروزرسانی : 1403/01/25 - 15:43:29
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 هشترود12.814A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,182تومان 28,800تومان
2,364
ثبت سفارش

قیمت میلگرد شاهین بناب

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:16:42
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 شاهین بناب14.1314A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,455تومان 28,001تومان
1,818
ثبت سفارش

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:55:38
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 امیر کبیر خزر13.50014A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,864تومان 27,350تومان
273
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آریان فولاد

بروزرسانی : 1403/01/25 - 15:40:56
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 آریان فولاد13.814A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,773تومان 27,250تومان
182
ثبت سفارش

قیمت میلگرد یزد احرامیان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 14:06:47
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد14 یزد احرامیان14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,000تومان 28,600تومان
863
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:35:03
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14کیان فولاد ابهر14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم22,909تومان 25,200تومان
2,227
ثبت سفارش

قیمت میلگرد سیادن ابهر

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:52:58
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 سیادن ابهر14.50014A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,591تومان 27,050تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آریا ذوب

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 آریا ذوب1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,312تومان 26,743تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:10:26
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 درپاد تبریز1514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,909تومان 28,500تومان
1,091
ثبت سفارش

قیمت میلگرد بافق

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:58:09
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 بافق یزد14.5014A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,773تومان 29,450تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد شاهرود

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:40:27
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 شاهرود1514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,727تومان 28,300تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:01:11
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 کوثر اهواز14.30014A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم23,782تومان 26,160تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد فایکو ( البرز ایرانیان )

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:56:59
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 فایکو ( البرزایرانیان )14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,455تومان 28,001تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد قائم

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:36:30
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 قائم13.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,591تومان 27,050تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:29:33
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 ارگ تبریز14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,455تومان 28,001تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان )

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:20:59
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 حسن رود13.814A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم23,818تومان 26,200تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 نیک صدرا توس13.914A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,862تومان 27,348تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 17:47:38
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14جهان فولاد سیرجان14.214A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,545تومان 27,000تومان
2,063
ثبت سفارش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:39:03
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 بردسیر کرمان1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,818تومان 27,300تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کویر کاشان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:24:59
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 کویر کاشان14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم26,818تومان 29,500تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد البرز غرب

بروزرسانی : 1403/01/25 - 14:10:32
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 البرز غرب1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم23,000تومان 25,300تومان
1,909
ثبت سفارش

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 15:53:20
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 پردیس13.814A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,773تومان 27,250تومان
818
ثبت سفارش

قیمت میلگرد روهینا (دزفول)

بروزرسانی : 1403/01/25 - 14:14:52
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14روهینا14.214A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,273تومان 26,700تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد اردکان

بروزرسانی : 1403/01/20 - 14:54:29
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد14 اردکان1514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,136تومان 27,650تومان
2,201
ثبت سفارش

قیمت میلگرد اروند

بروزرسانی : 1403/01/21 - 12:01:39
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 اروند18.214A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,773تومان 27,250تومان
318
ثبت سفارش

قیمت میلگرد A4 کویر کاشان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:26:15
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 کویر کاشان14.814A4شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم28,545تومان 31,400تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آذر گستر سدید

بروزرسانی : 1403/01/25 - 14:12:56
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 آذر گستر سدید7.214A1سادهکارخانه6کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان

بروزرسانی : 1403/01/15 - 14:03:45
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 ذوب و نورد کرمان14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد صبح پارسیان

بروزرسانی : 1403/01/08 - 14:58:26
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد14 صبح پارسیان14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

بروزرسانی : 1403/01/21 - 12:22:07
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد14 آتیه خلیج فارس1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم24,955تومان 27,451تومان
773
ثبت سفارش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 البرز گلستان1514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم29,376تومان 32,314تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد نورد گلستان

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 نورد گلستان13.814A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم22,670تومان 24,937تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد A1 کویر کاشان

بروزرسانی : 1403/01/25 - 13:27:37
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 کویر کاشان14.514A1شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم27,000تومان 29,700تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروزرسانی : 1403/01/25 - 12:49:16
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 پرشین فولاد1414A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرم25,955تومان 28,551تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد الماس تاکستان

بروزرسانی : 1403/01/15 - 16:18:43
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد 14 الماس تاکستان14.514A3شاخه آجدارکارخانه12کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد