به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه اکسین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اهواز
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
106*2شیت345,000
126*2شیت345,000
156*2شیت340,000
206*2شیت308,000
2012*2شیت308,000
256*2شیت293,000
2512*2شیت293,000
3012*2شیت307,000
306*2شیت307,000
356*2شیت313,000
3512*2شیت313,000
406*2شیت310,000
4012*2شیت310,000
50عرض 2شیت325,000
به روز رسانی1402/09/15

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید