به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه اکسین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اهواز
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
106*2شیت274,000
126*2شیت274,000
156*2شیت273,000
206*2شیت264,000
2012*2شیتتماس بگیرید
256*2شیت255,000
2512*2شیتتماس بگیرید
3012*2شیتتماس بگیرید
306*2شیتتماس بگیرید
356*2شیت253,000
3512*2شیتتماس بگیرید
406*2شیت253,000
4012*2شیتتماس بگیرید
50عرض 2شیت277,000
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.