لیست قیمت پروفیل

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/11/17

قیمت پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری214.8330,000
پروفیل سپری214.8330,000
پروفیل چهارچوبی214.8330,000
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت پروفیل درب و پنجره کیهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
پروفیل سپری214.8237,000
پروفیل لنگه دری214.8237,000
پروفیل چهارچوبی214.8237,000
به روز رسانی1401/02/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
5/5 - (1 امتیاز)