لیست قیمت پروفیل

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت پروفیل آبرو فولاد بام اسپادانا

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
یک طرفه390تماس بگیرید
دو طرفه3115تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید