لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت لوله مبلی خاور صنعت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز لوله (mm)ضخامت (mm)قیمت (ریال)
100.9تماس بگیرید
130.9تماس بگیرید
160.9تماس بگیرید
180.9تماس بگیرید
200.9تماس بگیرید
101تماس بگیرید
131تماس بگیرید
161تماس بگیرید
181تماس بگیرید
201تماس بگیرید
101.25تماس بگیرید
131.25تماس بگیرید
161.25تماس بگیرید
181.25تماس بگیرید
201.25تماس بگیرید
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید