لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت لوله جداره چاه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
61446262,000
61908262,000
623710262,000
628212262,000
837412262,000
631014262,000
841114262,000
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید