لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت لوله جداره چاه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
61446389,000
61908389,000
623710389,000
628212389,000
837412389,000
631014389,000
841114389,000
به روز رسانی1402/09/14

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
4/5 - (1 امتیاز)