لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/08/01

قیمت لوله گالوانیزه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
33.42.512.9323,000
42.2213.4328,000
42.22.516.3323,000
48.3215.2328,000
48.32.518.5323,000
60.3218.9328,000
60.32.523.1323,000
21.326.9328,000
21.32.58.2323,000
26.728.6328,000
26.72.510.3323,000
33.4210.7328,000
به روز رسانی1401/08/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید