لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/08/01

قیمت لوله گالوانیزه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
1.226.9570,000
1.22.58.2565,000
3.428.6570,000
3.42.510.3565,000
1210.7570,000
12.512.9565,000
1/1.4213.4570,000
1/1.42.516.3565,000
1/1.2215.2570,000
1/1.22.518.5565,000
2218.9570,000
22.523.1565,000
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید