به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان 
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
2عرض 1رول367,000
2عرض 1.25رول357,000
2.5عرض 1رولتماس بگیرید
2.5عرض 1.25رولتماس بگیرید
3عرض 1.25رولتماس بگیرید
3عرض 1.5رول336,000
4عرض 1.25رولتماس بگیرید
4عرض 1.5رول336,000
5عرض 1.25رولتماس بگیرید
5عرض 1.5شیت340,000
6عرض 1.5رول339,000
66*1.5شیت341,000
8عرض 1.5رول339,000
86*1.5شیت341,000
10عرض 1.5رول339,000
106*1.5شیت341,000
12عرض 1.5رول342,000
126*1.5شیت340,000
15عرض 1.5رول340,000
156*1.5342,000
به روز رسانی1402/03/13

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید