به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان 
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
2عرض 1رولتماس بگیرید
2عرض 1.25رول200,000
2.5عرض 1رولتماس بگیرید
2.5عرض 1.25رول205,000
3عرض 1.25رولتماس بگیرید
3عرض 1.5رول205,000
4عرض 1.25رولتماس بگیرید
4عرض 1.5رول205,000
5عرض 1.25رولتماس بگیرید
5عرض 1.5شیتتماس بگیرید
6عرض 1.5رول207,000
66*1.5شیت208,000
8عرض 1.5رول206,000
86*1.5شیت207,000
10عرض 1.5رول200,000
106*1.5شیت201,000
12عرض 1.5رول200,000
126*1.5شیت201,000
15عرض 1.5رول200,000
156*1.5201,000
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.