به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان 
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
2عرض 1رول373,000
2عرض 1.25رول366,000
2.5عرض 1رولتماس بگیرید
2.5عرض 1.25رول353,000
3عرض 1.25رولتماس بگیرید
3عرض 1.5رولتماس بگیرید
4عرض 1.25رول355,000
4عرض 1.5رول370,000
5عرض 1.25رولتماس بگیرید
5عرض 1.5شیت370,000
6عرض 1.5رول370,000
66*1.5شیت372,000
8عرض 1.5رول374,000
86*1.5شیت376,000
10عرض 1.5رول359,000
106*1.5شیت361,000
12عرض 1.5رول351,000
126*1.5شیت353,000
15عرض 1.5رول353,000
156*1.5355,000
به روز رسانی1402/09/14

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید