به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان 
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
2عرض 1رولتماس بگیرید
2عرض 1.25رول210,000
2.5عرض 1رولتماس بگیرید
2.5عرض 1.25رول210,000
3عرض 1.25رولتماس بگیرید
3عرض 1.5رول214,000
4عرض 1.25رولتماس بگیرید
4عرض 1.5رولتماس بگیرید
5عرض 1.25رولتماس بگیرید
5عرض 1.5شیت201,000
6عرض 1.5رول201,000
66*1.5شیت203,000
8عرض 1.5رول201,000
86*1.5شیت203,000
10عرض 1.5رول201,000
106*1.5شیت203,000
12عرض 1.5رول201,000
126*1.5شیت203,000
15عرض 1.5رول201,000
156*1.5203,000
به روز رسانی1401/08/16

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید