لیست قیمت قوطی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/01

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)محل تحویلقیمت (ریال)
20*200.9تهران312,000
20*300.9تهران312,000
30*300.9تهران312,000
40*400.9تهران312,000
40*600.9تهران312,000
50*500.9تهران312,000
60*600.9تهران312,000
80*400.9تهران312,000
20*201تهران312,000
30*201تهران312,000
30*301تهران312,000
40*401تهران312,000
40*601تهران312,000
50*501تهران312,000
60*601تهران312,000
80*401تهران312,000
20*201.25تهران312,000
30*201.25تهران312,000
30*301.25تهران312,000
40*401.25تهران312,000
40*601.25تهران312,000
50*501.25تهران312,000
60*601.25تهران312,000
80*401.25تهران312,000
به روز رسانی1401/03/01\

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید