لیست قیمت محصولات مفتولی

قیمت توری حصاری ( فنس )

واحد :کیلوگرم 
ضخامت (mm)چشمه(cm)واحدقیمت (ریال)
2.2 الی 45.5 و 6.5 و 7کیلوگرم295,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید