0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد کلاف ابهر

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ ابهر (rst34 )-۵.۵rst34کلاف (فوق کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (فوق کشش)
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ ابهر (۳sp )-۵.۵۳spکلاف (نیم کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (نیم کشش)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ ابهر (rst34 )-۶.۵rst34کلاف (فوق کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (فوق کشش)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ ابهر (۳sp )-۶.۵۳spکلاف (نیم کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (نیم کشش)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ ابهر (۵sp )-۶.۵۵spکلاف( ساختمانی)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۵spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف( ساختمانی)
اطلاعات بیشتر کلاف ۸ ابهر (rst34 )-۸rst34کلاف (فوق کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (فوق کشش)
اطلاعات بیشتر کلاف ۱۰ ابهر (rst34 )-۱۰rst34کلاف (فوق کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (فوق کشش)

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد