لیست قیمت پروفیل

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ارتفاع زد(cm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
18232تماس بگیرید
182.540تماس بگیرید
202.541تماس بگیرید
222.543تماس بگیرید
18347تماس بگیرید
20349تماس بگیرید
22352تماس بگیرید
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.