اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۴:۵۹:۱۸
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۵فولاد مبارکههر شیت۳۶A283شیت۵۶×۱.۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۶فولاد مبارکههرشیت ۴۷A283شیت۶۶×۱.۵کارخانه۳۸,۸۱۸تومان ۴۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۷ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۸۸۲تومان ۴,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۸فولاد مبارکههرشیت ۶۳A283رول۸۶×۱.۵کارخانه۳۸,۸۱۸تومان ۴۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۳ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۸۸۲تومان ۴,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۰فولاد مبارکههرشیت ۷۸A283شیت۱۰۶×۱.۵کارخانه۳۶,۱۸۲تومان ۳۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۶۱۸تومان ۳,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۲فولاد مبارکههرشیت۹۴A283شیت۱۲۶×۱.۵کارخانه۳۴,۸۱۸تومان ۳۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۹۴ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۴۸۲تومان ۳,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۵فولاد مبارکههر شیت ۱۰۸A283شیت۱۵۶×۱.۵کارخانه۳۴,۸۱۸تومان ۳۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۰۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۴۸۲تومان ۳,۸۳۰تومان نمودار :

قیمت ورق A283 اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ - ۱۶:۰۵:۴۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۸ اکسینهر شیت ۷۶۸A283شیت۸۶×۲کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۷۶۸ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۰اکسینهر شیت ۹۶۰A283شیت۱۰۶×۲کارخانه۳۵,۰۹۱تومان ۳۸,۶۰۰تومان
۳,۴۵۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۹۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۵۰۹تومان ۳,۸۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۲اکسینهر شیت ۱۱۵۲A283شیت۱۲۶×۲کارخانه۳۱,۲۷۳تومان ۳۴,۴۰۰تومان
۳,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۱۵۲ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۲۷تومان ۳,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۵اکسینهر شیت ۱۴۴۰A283شیت۱۵۶×۲کارخانه۳۱,۲۷۳تومان ۳۴,۴۰۰تومان
۳,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۴۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۲۷تومان ۳,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۲۰اکسینهر شیت ۱۹۲۰A283شیت۲۰۶×۲کارخانه۳۱,۲۷۳تومان ۳۴,۴۰۰تومان
۳,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۹۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۲۷تومان ۳,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۲۵اکسینهر شیت ۲۸۸۰A283شیت۲۵۶×۲کارخانه۲۶,۰۰۰تومان ۲۸,۶۰۰تومان
۲,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۰تومان ۲,۸۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۳۰اکسینهر شیت۲۸۸۰A283شیت۳۰۶×۲کارخانه۲۴,۱۸۲تومان ۲۶,۶۰۰تومان
۵,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۱۸تومان ۲,۶۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۳۵اکسینهر شیت ۳۳۶۰A283شیت۳۵۶×۲کارخانه۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
۲,۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۴۰اکسینهر شیت ۳۸۴۰A283شیت۴۰۶×۲کارخانه۲۶,۱۸۲تومان ۲۸,۸۰۰تومان
۲,۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳۸۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۱۸تومان ۲,۸۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۴۵اکسینهر شیت ۴۳۲۰A283شیت۴۵۶×۲کارخانه۲۶,۱۸۲تومان ۲۸,۸۰۰تومان
۱,۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۴۳۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۴۵حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۱۸تومان ۲,۸۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۵۰اکسینهرشیت ۴۸۰۰A283شیت۵۰۶×۲کارخانه۲۶,۰۰۰تومان ۲۸,۶۰۰تومان
۲,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸۰۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۵۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۰تومان ۲,۸۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۶۰اکسینهر شیت ۵۷۶۰A283شیت۶۰۶×۲کارخانه۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
۲,۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۵۷۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۶۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۷۰اکسینهرشیت ۶۷۲۰A283شیت۷۰۶×۲کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۷۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۸۰اکسینهرشیت ۷۶۸۰A283شیت۸۰۶×۲کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۶۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۸۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۹۰اکسینهرشیت۸۶۴۰A283شیت۹۰۶×۲کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۸۶۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۹۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق A283 ضخامت۱۰۰اکسینهرشیت ۹۶۰۰A283شیت۱۰۰۶×۲کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶۰۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۱۰۰حالت : شیتآنالیز : A283محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد