لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/25

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

حالت : رول محل تحویل :فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
0.50عرض 1رولتماس بگیرید
0.50عرض 1.25رولتماس بگیرید
0.60عرض 1رولتماس بگیرید
0.60عرض 1.25رول295,000
0.70عرض 1.25رولتماس بگیرید
0.80عرض 1.25رولتماس بگیرید
0.90عرض 1شیتتماس بگیرید
1عرض 1رولتماس بگیرید
1عرض 1.25رول293,000
1.25عرض 1.25رولتماس بگیرید
1.5عرض 1رولتماس بگیرید
1.5عرض 1.25رول293,000
2عرض 1رولتماس بگیرید
1.25عرض 1شیتتماس بگیرید
0.90عرض 1.25رولتماس بگیرید
0.70عرض 1شیتتماس بگیرید
0.80عرض 1شیتتماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/25

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید