لیست قیمت ورق

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

حالت : رول محل تحویل :فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
0.50عرض 1رول569,000
0.50عرض 1.25رول569,000
0.60عرض 1رول567,000
0.60عرض 1.25رول567,000
0.70عرض 1.25رول522,000
0.80عرض 1.25رول522,000
0.90عرض 1شیت522,000
1عرض 1رول522,000
1عرض 1.25رول522,000
1.25عرض 1.25رول539,000
1.5عرض 1رول539,000
1.5عرض 1.25رول537,000
2عرض 1رولتماس بگیرید
1.25عرض 1شیتتماس بگیرید
0.90عرض 1.25رولتماس بگیرید
0.70عرض 1شیتتماس بگیرید
0.80عرض 1شیتتماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید