0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۵۹:۵۵
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق رنگی ۰.۵ آبیهرمتر۳.۹۵۰۱۵رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۵۰۱۵محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق رنگی ۰.۵ قرمزهرمتر۳.۹۳۰۰۰رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۳۰۰۰محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق رنگی ۰.۵ سفیدهرمتر۳.۹۹۰۱۶رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۹۰۱۶محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق رنگی ۰.۵ نارنجیهرمتر۳.۹۲۰۰۴رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۲۰۰۴محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق رنگی ۰.۵ پرتقالیهرمتر۳.۹۱۰۲۸رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۱۰۲۸محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق رنگی ۰.۵ قهوه ای سوختههرمتر۳.۹۸۰۱۷رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۸۰۱۷محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق رنگی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۲۷:۵۴
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق قرمز هفت الماسهرمتر ۶.۳۱۲۵۰رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۷۲۷تومان ۴۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۶.۳ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۱۲۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۷۳تومان ۴,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق قهوه ای هفت الماسهرمتر۵۱۲۵۰رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۳۶۴تومان ۴۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۱۲۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۳۶تومان ۴,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سفید هفت الماسهرمتر۶.۳۱۲۵۰رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۷۲۷تومان ۴۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۳ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۱۲۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۷۳تومان ۴,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق نارنجی هفت الماسهرمتر ۷.۱۱۲۵۰رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۷۲۷تومان ۴۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۷.۱ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۱۲۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۷۳تومان ۴,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آبی هفت الماسهرمتر۷.۸۱۲۵۰رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۷۲۷تومان ۴۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : ۱۲۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۷۳تومان ۴,۹۲۰تومان نمودار :

قیمت ورق کرکره رنگی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۶:۰۰:۵۶
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق کرکره نارنجی (۲۰۰۴)-۲۰۰۴کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۲۰۰۴محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره آبی (۵۰۱۵)-۵۰۱۵کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۵۰۱۵محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره قرمز (۳۰۰۰)-۳۰۰۰کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۳۰۰۰محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره سفید (۹۰۱۶)-۹۰۱۶کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۹۰۱۶محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره پرتغالی (۱۰۲۸)-۱۰۲۸کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۱۰۲۸محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره سبز (۶۰۲۴ )-۶۰۲۴کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۶۰۲۴محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره قهوه ای (۸۰۱۷)-۸۰۱۷کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۸,۴۵۵تومان ۵۳,۳۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۸۰۱۷محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۴۶تومان ۵,۳۳۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۳/۵ - (۲ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد