اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۴:۵۴:۱۸
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق آجدار ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکههرمتر ۲۰آجداررول۲.۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار ۲.۵ عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۵آجداررول۲.۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض ۱.۲۵ ×۲.۵فولاد مبارکههرشیت۷۵آجدارشیت۳۱.۲۵×۱.۲۵اصفهان۴۲,۸۱۸تومان ۴۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۵ابعاد(m) : ۱.۲۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۸۲تومان ۴,۷۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض۱.۵ فولاد مبارکههرمتر۳۶آجداررول۳عرض ۱.۵اصفهان۴۶,۸۱۸تومان ۵۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۸۲تومان ۵,۱۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۴۸آجدارشیت۳عرض۲×۱اصفهان۴۱,۹۰۹تومان ۴۶,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸ابعاد(m) : عرض۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۱۹۱تومان ۴,۶۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۲۱۶آجدارشیت۳عرض ۶×۱.۵اصفهان۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۱۶ابعاد(m) : عرض ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۴۰آجداررول۴عرض۱.۲۵اصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۴۸آجداررول۴عرض ۱.۵اصفهان۵۰,۱۸۲تومان ۵۵,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۰۱۸تومان ۵,۵۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت۶۴آجدارشیت۴عرض ۲×۱اصفهان۴۰,۲۷۳تومان ۴۴,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۶۴ابعاد(m) : عرض ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۲۷تومان ۴,۴۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض ۲.۵ ×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۰۰آجدارشیت۴عرض ۲.۵ ×۱.۲۵اصفهان۴۴,۳۶۴تومان ۴۸,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۰۰ابعاد(m) : عرض ۲.۵ ×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۴۳۶تومان ۴,۸۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۲۸۸آجدارشیت۴۶×۱.۵اصفهان۵۱,۱۸۲تومان ۵۶,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۸۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۱۱۸تومان ۵,۶۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۵۰آجداررول۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۱,۹۰۹تومان ۴۶,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۱۹۱تومان ۴,۶۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۶۰آجداررول۵عرض ۱.۵اصفهان۴۶,۵۴۵تومان ۵۱,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۵۵تومان ۵,۱۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت۸۰آجدارشیت۵۲×۱اصفهان۳۹,۳۶۴تومان ۴۳,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۸۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۳۶تومان ۴,۳۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض ۲.۵ ×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۲۵آجدارشیت۵۲.۵×۱.۲۵اصفهان۴۲,۵۴۵تومان ۴۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۵۵تومان ۴,۶۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۳۰۰آجدارشیت۵۶×۱.۵اصفهان۵۱,۱۸۲تومان ۵۶,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۰۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۱۱۸تومان ۵,۶۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۶۰آجداررول۶عرض۱.۲۵اصفهان۳۹,۸۱۸تومان ۴۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۸۲تومان ۴,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۷۲آجداررول۶عرض ۱.۵اصفهان۵۱,۵۴۵تومان ۵۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۱۵۵تومان ۵,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۹۶آجدارشیت۶۲×۱اصفهان۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت۴۳۲آجدارشیت۶۶×۱.۵اصفهان۴۸,۲۷۳تومان ۵۳,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۴۳۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۲۷تومان ۵,۳۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۸عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۸۰آجداررول۸عرض۱.۲۵اصفهان۳۵,۶۳۶تومان ۳۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۵۶۴تومان ۳,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۸عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۹۶آجداررول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۶,۲۷۳تومان ۳۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۶۲۷تومان ۳,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۸عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت۵۷۶آجدارشیت۸۶×۱.۵اصفهان۳۷,۰۹۱تومان ۴۰,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۵۷۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۰۹تومان ۴,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۱۰عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۲۰آجداررول۱۰۶×۱.۵اصفهان۳۷,۰۹۱تومان ۴۰,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۰۹تومان ۴,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۱۰عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۷۲۰آجدارشیت۱۰۶×۱.۵اصفهان۳۷,۰۹۱تومان ۴۰,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۰۹تومان ۴,۰۸۰تومان نمودار :

قیمت ورق آجدار گیلان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۴:۴۵:۰۱
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق ۲.۵ آجدار فابریکهرمتر ۱۵.۶آجداررول۲.۵عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۵.۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۳ آجدار فابریکهرمتر۲۳.۵آجداررول۳عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۳.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۴ آجدار فابریکهرمتر۳۱.۲آجداررول۴عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۱.۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۵ آجدار فابریکهرمتر۳۹آجداررول۵عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۹ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۶ آجدار فابریکهرمتر ۴۶.۸آجداررول۶عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴۶.۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق آجدار پرسی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۴:۴۵:۳۳
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق ۲میل عرض ۲×۱ آجدار پرسیهرشیت ۳۲آجدارشیت۲۲×۱اصفهان۳۸,۳۶۴تومان ۴۲,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۲ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۳۶تومان ۴,۲۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۲میل عرض ۶×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۱۲۰آجدارشیت۲۶×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۲میل عرض۲.۵×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۴۰آجدارشیت۲۲.۵×۱.۲۵اصفهان۳۹,۳۶۴تومان ۴۳,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۳۶تومان ۴,۳۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲.۵میل عرض ۲×۱ آجدار پرسیهرشیت ۴۰آجدارشیت۲.۵۲×۱اصفهان۳۸,۳۶۴تومان ۴۲,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۳۶تومان ۴,۲۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۲.۵میل عرض۲.۵×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۶۲آجدارشیت۲.۵۲.۵×۱.۲۵اصفهان۳۹,۴۵۵تومان ۴۳,۴۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۲ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۴۶تومان ۴,۳۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳میل عرض ۲×۱ آجدار پرسیهرشیت ۵۰آجدارشیت۳۲×۱اصفهان۳۹,۲۷۳تومان ۴۳,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۲۷تومان ۴,۳۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۳میل عرض۲.۵×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۷۰آجدارشیت۳۲.۵×۱.۲۵اصفهان۳۹,۴۵۵تومان ۴۳,۴۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۴۶تومان ۴,۳۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳میل عرض ۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۲۱۲آجدارشیت۳۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۱۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴میل عرض ۶×۱ آجدار پرسیهرشیت ۱۹۲آجدارشیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۹۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴میل عرض ۲.۵×۱.۲۵ آجدار پرسیهرشیت ۱۰۰آجدارشیت۴۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۰۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۴میل عرض ۶×۱.۵آجدار پرسیهرشیت ۲۸۳آجدارشیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۸۳ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۴میل عرض۱آجدار پرسیهر شیت۳۱.۲آجدارشیت۴عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۱.۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۵میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۱۲۵آجدارشیت۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۵میل عرض ۲.۵×۱.۲۵ آجدار پرسیهرشیت ۱۲۵آجدارشیت۵۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۶میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۴۲۴آجدارشیت۶۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۲۴ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۸میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۵۶۶آجدارشیت۸۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۶۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۷۰۷آجدارشیت۱۰۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۰۷ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت ورق آجدار‌

‌در جداول این صفحه میتوانید قیمت ورق آجدار آهن جم را مشاهده فرمایید.‌ در این جداول قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه و قیمت ورق آجدار فابریک گیلان در ضخامت و عرض های مختلف درج شده است.‌‌
جهت دریافت اطلاعات کامل تر قیمت و ثبت سفارش خرید خود، میتوانید با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۹۲۱۱ واحد فروش و پشتیبانی آهن جم تماس بگیرید.‌‌
این نکته را در نظر داشته باشید که قیمت ورق آجدار هم، مانند قیمت سایر محصولات فولادی و یا غیر فولادی موجود در بازار، میتواند دستخوش نوسانات و تغییرات بازار قرار گرفته و مرتبا تغییر کند. بنابراین جهت خرید ورق آجدار لازم است ابتدا قیمت جدید و به روز ورق آجدار را استعلام کنید.‌
مرکز پخش آهن جم میتواند، با وجود نوسانات بازار، همیشه بهترین قیمت را به شما ارائه دهد. شما میتوانید علاوه بر قیمت ورق آجدار، قیمت سایر محصولات را نیز در سایت آهن جم ملاحضه کنید.

تماس با آهن جم

عوامل موثر بر قیمت ورق آجدار چیست؟‌‌

ورق آجدار یک محصولات فولادی است که به دلیل ویژگیها و قابلیتهایش، یک محصول پر کاربرد در صنعت به حساب می آید. ویژگی هایی مانند وزن کم، قابلیت ایجاد اصطکاک زیاد، انعطاف پذیری و… از مواردیست که سبب کاربردهای خاص ورق آجدار میشود. یکی از بیشترین کاربردهای این ورق، در محیطهایی است که احتمال سُر خوردن زیاد است و میتوان این احتمال را با استفاده از اصطکاکی که ورق آجدار قادر به ایجاد آن است، کم کرد.
عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق آجدار را میتوان به دو دسته عوامل مستقیم و اولیه و عوامل ثانویه تقسیم کرد.

◼️عوامل اولیه موثر بر قیمت ورق آجدار:‌

▫️نوع ورق آجدار
▫️ضخامت ورق
▫️ابعاد
▫️وزن
▫️فرآیند ساخت
▫️نوع کاربرد
▫️شکل ظاهری

 

◼️عوامل ثانویه موثر بر قیمت ورق آجدار ‌

علاوه بر عوامل اصلی اولیه که بر تعیین قیمت ورق آجدار تاثیر گذار هستند، عوامل دیگری نیز تعیین کننده قیمت آن هستند. عوامل ثانویه که در عین حال بسیار بر روند قیمتها تاثیر گذار هستند. این عوامل شامل مواردی چون موارد زیر میشود:
▫️نرخ دلار
▫️تحولات بازارهای داخلی و جهانی
▫️شرایط اقتصادی و سیاسی
▫️میزان عرضه و تقاضا
▫️برند و میزان کیفیت محصول
▫️و…..‌

انواع ورق آجدار‌

ورق های آجدار در انواع مختلف تولید و به بازار عرضه میشوند. اما نکته مهم در رابطه با انواع ورق آجدار این است که این ورق ها را میتوان بر حسب موارد مختلفی چون مدل ایجاد آج، نوع ماده اولیه برای تولید ورق و همینطور شکل ظاهری، دسته بندی کرد.‌

◼️دسته بندی ورق آجدار بر اساس مدل ایجاد آج:

ایجاد آج بر روی ورق آجدار به دو شکل صورت میگیرد.در روش اول بر روی یک ورق ساده، یک لایه آج زده میشود؛ یعنی زیر آج ها یک ورق صیقلی است؛ این مدل از ورق آجدار را ورق آجدار فابریک میگویند.
اما در روش دوم که به ورق تولیدی آن، ورق پرسی گفته میشود، آج ها از طریق پرس کاری و سنبه زنی، بر روی ورق ایجاد میشوند.‌

◼️دسته بندی ورق آجدار بر اساس نوع ماده اولیه:

اینکه در تولید ورق آجدار از چه ماده اولیه و فلزی استفاده شود هم، دسته دیگری از ورق های آجدار را شکل میدهد. در این دسته بندی بر اساس نوع ماده اولیه، با چهار نوع ورق آجدار روبرو هستیم:
▫️ورق آجدار آلومینیومی
▫️ورق آجدار آهنی
▫️ورق آجدار گالوانیزه
▫️ورق آجدار استیل

◼️انواع ورق آجدار بر اساس شکل ظاهری

دسته بندی دیگر ورق آجدار بر اساس شکل ظاهری آج های موجود بر ورق است که در پنج شکل زیر موجود است:‌

▫️شطرنجی
▫️بادامی
▫️عدسی
▫️قطره ای
▫️الماسی

اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع ورق آجدار را میتوانید در مقاله ” ورق آجدار ” آهن جم مطالعه کنید.

نکته دیگری که در رابطه با قیمت ورق آجدار باید در نظر گرفت، این است که نوع ورق آجدار انتخابی هم تا حدودی تعیین کننده قیمت ورق آجدار است. به طور مثال قیمت ورق آجدار گالوانیزه از سایر ورق های آجدار بیشتر است.‌

خرید ورق آجدار آهن جم‌

همانطور که گفته شد، به دلایل متعدد قیمت ورق آجدار میتواند روزانه متغیر باشد.
آهن جم میتواند، بهترین قیمت روز ورق آجدار را به شما ارائه دهد. برای استعلام قیمت ورق آجدار آهن جم میتوانید به جداول مربوطه مراجعه کرده و یا جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با شماره
۰۳۱۳۳۸۶۹۲۱۱ واحد فروش آهن جم تماس حاصل فرمایید.

آهن جم قیمت روز آهن مرکز پخش انواع تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، سپری، ورق، پروفیل، لوله، خاموت، محصولات مفتولی، لوازم سوله، شمش و…. با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت خدمات، در خدمت شماست.‌

سولات متداول

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد