لیست قیمت میلگرد

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/03

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :امیرآباد - مازندران  
سایز (mm)گریدنوع کلافقیمت (ریال)
8_کلاف آجدار189,000
10_کلاف آجدار189,000
8_کلاف سادهتماس بگیرید
10_کلاف سادهتماس بگیرید
12_کلاف سادهتماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/03

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :کارخانه  
سایز (mm)گریدنوع کلافقیمت (ریال)
6.5RST34کلاف ساده193,000
81006کلاف ساده193,000
101006کلاف سادهتماس بگیرید
5.51006کلاف ساده194,000
6.51008کلاف سادهتماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/21

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :کویر کاشان - کاشان  
سایز (mm)گریدنوع کلافقیمت (ریال)
8A2کلاف آجدارتماس بگیرید
10A2کلاف آجدارتماس بگیرید
10A3کلاف آجدارتماس بگیرید
5.51008کلاف سادهتماس بگیرید
5.5ساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
6.51006کلاف سادهتماس بگیرید
71006کلاف سادهتماس بگیرید
81008کلاف سادهتماس بگیرید
101008کلاف سادهتماس بگیرید
121008کلاف سادهتماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/21

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز  
سایز (mm)گریدنوع کلافقیمت (ریال)
8A2کلاف آجدارتماس بگیرید
8A3کلاف آجدارتماس بگیرید
10A2کلاف آجدارتماس بگیرید
10A3کلاف آجدارتماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید