لیست قیمت محصولات مفتولی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت سیم مفتولی سیاه

واحد :کیلوگرم _ حالت کلاف 
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1.5فابریک سلفون داراصفهان230,000
2.5فابریک سلفون داراصفهان230,000
1.5فابریکاصفهانتماس بگیرید
2.5فابریکاصفهانتماس بگیرید
1.5تسمهاصفهانتماس بگیرید
2.5تسمهاصفهانتماس بگیرید
1.5فابریک سلفون دارتهران (یاران)تماس بگیرید
2.5فابریک سلفون دارتهران (یاران)تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید