لیست قیمت محصولات مفتولی

قیمت سیم مفتولی سیاه

واحد :کیلوگرم _ حالت کلاف
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1.5فابریک سلفون داراصفهان335,000
2.5فابریک سلفون داراصفهان335,000
1.5فابریکاصفهان335,000
2.5فابریکاصفهان335,000
1.5تسمهاصفهان335,000
2.5تسمهاصفهان335,000
1.5فابریک سلفون دارتهران (یاران)تماس بگیرید
2.5فابریک سلفون دارتهران (یاران)تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید