لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
هر قطر بیرونیضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
21/33/739تماس بگیرید
26/73/7313تماس بگیرید
33/44/5519تماس بگیرید
42/24/8526تماس بگیرید
48/35/0832تماس بگیرید
60/35/5444تماس بگیرید
737.0168تماس بگیرید
88/97/6291تماس بگیرید
114/38/56130تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/30

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید