لیست قیمت لوله داربستی (صنعتی)

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت لوله صنعتی بهفلز

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 6مترمحل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2101270,000
211.71/1.4270,000
2141/1.2270,000
2182270,000
2.5121270,000
2.517.51/1.2270,000
2.5222270,000
3211/1.2270,000
327.52270,000
به روز رسانی1401/03/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید