به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه کاویان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اهواز
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
86*1.25شیتتماس بگیرید
106*1.25شیتتماس بگیرید
106*1.5شیتتماس بگیرید
126*1.5شیتتماس بگیرید
156*1.25شیتتماس بگیرید
156*1.5شیتتماس بگیرید
206*1.25شیتتماس بگیرید
206*1.5شیتتماس بگیرید
256*1.25شیتتماس بگیرید
256*1.5شیتتماس بگیرید
30طول*1.25شیتتماس بگیرید
30طول * 1.5شیتتماس بگیرید
35طول*1.25شیتتماس بگیرید
35طول * 1.5شیتتماس بگیرید
40طول*1.25شیتتماس بگیرید
40طول * 1.5شیتتماس بگیرید
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید