به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه کاویان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اهواز
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
86*1.25شیتتماس بگیرید
106*1.25شیتتماس بگیرید
106*1.5شیتتماس بگیرید
126*1.5شیتتماس بگیرید
156*1.25شیت226,000
156*1.5شیت236,000
206*1.25شیت226,000
206*1.5شیت236,000
256*1.25شیت226,000
256*1.5شیت236,000
30طول*1.25شیت226,000
30طول * 1.5شیت236,000
35طول*1.25شیت226,000
35طول * 1.5شیت236,000
40طول*1.25شیت226,000
40طول * 1.5شیت236,000
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.