به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان 
ضخامت (mm)ابعاد (m)قیمت (ریال)
2عرض 1.25359,000
2.5عرض 1.25337,000
3عرض 1.25تماس بگیرید
3عرض 1.5334,000
4عرض 1.25تماس بگیرید
4عرض 1.5338,000
5عرض 1.5334,000
5عرض 1.5336,000
66*1.5338,000
8عرض 1.5335,000
86*1.5337,000
10عرض 1.5337,000
106*1.5339,000
12عرض 1.5340,000
126*1.5342,000
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید