قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :یزد (احرامیان) - یزد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3تماس بگیرید
1210.200A3تماس بگیرید
14_A3155,000
1618.800A3155,000
1823.900A3154,000
2029.400A3154,000
2235.400A3154,000
2546A3154,000
28_A3154,000
30_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
36_A3تماس بگیرید
40_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/27

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.