قیمت میلگرد کیان کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.3 الی 4.5A2165,500
106,5الی 7A2164,500
129الی 9.5A2164,500
1413 الی 13.5A2163,500
1617 الی 18A2163,500
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.