قیمت میلگرد کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کویر کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2تماس بگیرید
85A3تماس بگیرید
107.5A2تماس بگیرید
107.5A3175,000
107.5A4تماس بگیرید
1211A2تماس بگیرید
1211A3175,000
1211A4تماس بگیرید
1414.8A3165,000
1414.8A4تماس بگیرید
1619.2A3165,000
1619.2A4تماس بگیرید
1824.6A3165,000
1824.6A4تماس بگیرید
2030A3165,000
2030A4تماس بگیرید
2236A3165,000
2236A4تماس بگیرید
2546.4A3165,000
2546.4A4تماس بگیرید
2858.5A3165,000
2858.5A4تماس بگیرید
3062A3تماس بگیرید
3276A3165,000
3276A4تماس بگیرید
3695.80A3تماس بگیرید
3695.80A4تماس بگیرید
40118A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/05/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید