قیمت میلگرد کوثر اهواز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کوثر اهواز - اهواز  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A2تماس بگیرید
1211A3تماس بگیرید
1414.300A3153,500
1618.500A3تماس بگیرید
18_A3تماس بگیرید
2029A3تماس بگیرید
22_A3153,500
2546A3153,500
25_A3153,500
30_A3تماس بگیرید
3276A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید