قیمت میلگرد صبح پارسیان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تاکستان(قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1415A3تماس بگیرید
1619A3تماس بگیرید
1824A3تماس بگیرید
2030A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید