قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :سرمد ابرکوه _ ابرکوه یزد _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.6A3165,000
1210.7A3161,000
1414.6A3158,000
1620A3158,000
1824.5A3157,000
2029.5A3157,000
2237A3157,000
2547A3157,000
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.