به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران_کارخانه شمس گل آذین _ شاخه : ساده 12 متری
سایز (mm)طول (m)آنالیزقیمت (ریال)
3512A1286,000
4012A1286,000
4512A1286,000
5012A1286,000
5512A1286,000
6012A1286,000
6512A1286,000
7012A1286,000
7512A1286,000
8012A1286,000
9012A1286,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید