به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد روهینا دزفول

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : روهینا دزفول - دزفول  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A3تماس بگیرید
107.5A3تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414.5A3تماس بگیرید
1618.5A3تماس بگیرید
1823.5A3تماس بگیرید
2029A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2545A3تماس بگیرید
2857A3تماس بگیرید
3274A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید