قیمت میلگرد ذوب آهن

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1211A3231,000
1415A3218,000
1620A3223,000
1825A3214,000
2030A3214,000
2237A3214,000
2547A3219,000
2857A3214,000
3275A3214,000
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید