قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
8_A3تماس بگیرید
107.5A2158,500
107.5A3تماس بگیرید
129A2158,500
129A3تماس بگیرید
1413.5A3158,000
1618.5A3158,000
18_A3158,000
20_A3تماس بگیرید
22_A3تماس بگیرید
25_A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/05/04

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید