به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد درپاد تبریز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : درپاد تبریز - تبریز  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.200A2299,000
107.200A2297,000
1211A3297,000
1415A3295,000
1620A2295,000
1825A3295,000
2030A3295,000
2237A3تماس بگیرید
2548A3تماس بگیرید
3275A3تماس بگیرید
2858A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید