قیمت میلگرد خرمدشت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : خرمدشت - تاکستان (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8--A2189,000
107.4A2180,000
1210.5A2180,000
به روز رسانی1401/03/09

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید