0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد بافق

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۴:۰۷:۵۹
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۸ بافق یزد۴.۵۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۹۰۹تومان ۲۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۸حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۹۱تومان ۲,۹۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ بافق یزد۷.۳۹۱۰A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۳۹آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۰حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ بافق یزد۱۰.۶۸۱۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۳۶تومان ۲۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۶۸آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۲حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۴تومان ۲,۷۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ بافق یزد۱۴.۵۰۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۷۲۷تومان ۲۶,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵۰آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۴حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۷۳تومان ۲,۶۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۶ بافق یزد۱۸.۹۰۱۶A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۴۵۵تومان ۲۵,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸.۹۰آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۶حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۴۶تومان ۲,۵۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۸ بافق یزد۲۴۱۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۲۷۳تومان ۲۵,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۸حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۲۷تومان ۲,۵۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۰ بافق یزد۲۹.۶۰۲۰A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۲۷۳تومان ۲۵,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹.۶۰آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۰حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۲۷تومان ۲,۵۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۲ بافق یزد۳۵.۶۴۲۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۲۷۳تومان ۲۵,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۵.۶۴آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۲حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۲۷تومان ۲,۵۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۵ بافق یزد۴۷۲۵A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۲۷۳تومان ۲۵,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۷آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۵حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۲۷تومان ۲,۵۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۸ بافق یزد۵۸۲۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۲۷۳تومان ۲۵,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۸حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۲۷تومان ۲,۵۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۲ بافق یزد۷۵۳۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۴۵۵تومان ۲۵,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۲حالت : شاخه آجدارواحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۳۴۶تومان ۲,۵۸۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد