قیمت میلگرد بافق یزد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بافق یزد - بافق (یزد)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A3167,500
107.39A3162,500
1210.60A3162,500
1414.40A3156,800
1618.90A3156,800
1824A3155,500
2029.60A3155,500
2232.10A3155,500
25_A3155,500
2857.60A3155,500
3275.40A3155,500

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید