قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3163,600
1210.656A3160,100
1414.52A3156,600
1618.96A3156,600
1824A3156,600
2029.64A3156,600
2235.76A3156,600
2546.2A3156,600
2857.96A3156,600
3275.72A3158,900
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.