قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور  شاخه : آجدار 12 متری
به روز رسانیوزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3تماس بگیرید
1210.656A3تماس بگیرید
1414.52A3تماس بگیرید
1618.96A3تماس بگیرید
1824A3تماس بگیرید
2029.64A3تماس بگیرید
2235.76A3تماس بگیرید
2546.2A3تماس بگیرید
2857.96A3تماس بگیرید
3275.72A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/09/14

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید