قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : امیر کبیر خزر - رشت  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2181,000
10_A2178,500
107.400A3180,000
129.800A3178,500
1413.55A3176,000
1617.8A3176,000
1822.700A3176,000
2022.700A3176,000
2234A3176,000
2543A3176,000
2855A3176,000
3272A3176,000
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید