قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : امیر کبیر خزر - رشت  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2242,000
10_A2235,000
107.400A3240,000
129.800A3235,000
1413.55A3230,000
1617.8A3230,000
1822.700A3230,000
2022.700A3230,000
2234A3230,000
2543A3230,000
2855A3233,000
3272A3239,000
به روز رسانی1402/09/15

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید