0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد آریا ذوب

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۸ آریا ذوب A2۵۸A2شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۲۲۹تومان ۲۷,۷۵۲تومان
۱۸۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵آنالیز : A2طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۲۳تومان ۲,۷۷۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۸ آریا ذوب A3۵۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ آریا ذوب A2۷۱۰A2شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۷۹تومان ۲۷,۱۴۷تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷آنالیز : A2طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۸تومان ۲,۷۱۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ آریا ذوب A3۷۱۰A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۹۵۴تومان ۲۷,۴۴۹تومان
۳,۴۸۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۹۵تومان ۲,۷۴۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ آریا ذوب۱۱۱۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۹۵۴تومان ۲۷,۴۴۹تومان
۲۷۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۹۵تومان ۲,۷۴۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آریا ذوب۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۳۱۲تومان ۲۶,۷۴۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۳۱تومان ۲,۶۷۴تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۶ آریا ذوب۱۹.۵۱۶A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۷۹تومان ۲۷,۱۴۷تومان
۱,۱۹۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۸تومان ۲,۷۱۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۸ آریا ذوب۲۳.۵۱۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۷۹تومان ۲۷,۱۴۷تومان
۱۸۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۸تومان ۲,۷۱۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۰ آریا ذوب۲۹۲۰A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۷۹تومان ۲۷,۱۴۷تومان
۱۸۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۸تومان ۲,۷۱۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۲ آریا ذوب۳۴.۲۲۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۷۹تومان ۲۷,۱۴۷تومان
۱۸۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۴.۲آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۸تومان ۲,۷۱۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۵ آریا ذوب۴۴.۲۲۵A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۷۹تومان ۲۷,۱۴۷تومان
۵۵۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴.۲آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۶۸تومان ۲,۷۱۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۸ آریا ذوب۵۸۲۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۰۵۵تومان ۲۸,۶۶۱تومان
۲۷۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۶تومان ۲,۸۶۶تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۲ آریا ذوب۷۶۳۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۰۵۵تومان ۲۸,۶۶۱تومان
۸۲۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۶آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۶تومان ۲,۸۶۶تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد