لیست قیمت شمش

قیمت شمش فولاد

آنالیز: ۵SP 
طول (m)محل تحویلابعاد(mm)قیمت (ریال)
12اصفهان150*150206,000
12اصفهان120*120تما س بگیرید
6اصفهان125*125205,000
6یزد125*125204,500
6یزد100*100تماس بگیرید
6یزد150*150206,000
12قزوین150*150208,500
6ساوه125*125208,500
6سمنان125*125207,500
6قم125*125تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
5/5 - (1 امتیاز)