لیست قیمت شمش

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/11/17

قیمت شمش فولاد

آنالیز: ۵SP 
طول (m)محل تحویلابعاد(mm)قیمت (ریال)
12اصفهان150*150188,500
12اصفهان120*120تماس بگیرید
6اصفهان125*125188,000
6یزد125*125187,000
6یزد100*100190,000
6یزد150*150188,000
12قزوین150*150تماس بگیرید
6ساوه125*125190,500
6سمنان125*125190,000
6قم125*125190,000
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
5/5 - (1 امتیاز)