لیست قیمت شمش

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/12/22

قیمت شمش آلیاژی

آنالیز: ۵SP 
آنالیزطول (m)ابعاد(mm)قیمت (ریال)
CK606125*125تماس بگیرید
CK456125*125تماس بگیرید
70CR26125*125تماس بگیرید
MO406125*125تماس بگیرید.
ST526125*125تماس بگیرید.
ST376125*125تماس بگیرید.

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید