لیست قیمت محصولات مفتولی

قیمت زیگزاگ و حرارتی

واحد :کیلوگرم  
محصولضخامت (mm)گریدقیمت (ریال)
حرارتی4.81008268,000
زیگزاگ 55 سانتی4.81008270,000
زیگزاگ 65 سانتی4.81008270,000
زیگزاگ 75 سانتی4.81008270,000
به روز رسانی1402/09/14

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید