لیست قیمت تیرآهن

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/05
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه اصفهان

واحد : شاخه _ محل تحویل :  اصفهان
سایز (MM)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
1401227,300,000
1601231,500,000
1801237,600,000
2001245,600,000
2201253,100,000
24012تماس بگیرید
27012تماس بگیرید
30012تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/05

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه تهران

واحد : شاخه _ محل تحویل :  تهران
سایز (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
14012تماس بگیرید
16012تماس بگیرید
18012تماس بگیرید
20012تماس بگیرید
22012تماس بگیرید
24012تماس بگیرید
27012تماس بگیرید
30012تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید