لیست قیمت تیرآهن

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/05

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :  اصفهان
سایز(MM)وزن شاخه (kg)طول شاخه (M)قیمت (ریال)
10024012تماس بگیرید
12032012تماس بگیرید
14040012تماس بگیرید
16050012300,000
18059012تماس بگیرید
20073012380,000
22085012تماس بگیرید
24099812تماس بگیرید
260112012تماس بگیرید
280124012تماس بگیرید
300140012تماس بگیرید
320152412تماس بگیرید
340160812تماس بگیرید
360170412تماس بگیرید
400186012تماس بگیرید
450205212تماس بگیرید
500224412تماس بگیرید
550238812تماس بگیرید
600254412تماس بگیرید
650270012تماس بگیرید
700289212تماس بگیرید
800314412تماس بگیرید
900349212تماس بگیرید
1000376812تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/05

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :  اصفهان
سایز(MM)وزن شاخه (kg)طول شاخه (M)قیمت (ریال)
10020012تماس بگیرید
12024012تماس بگیرید
14029612300,000
16036412تماس بگیرید
18042612تماس بگیرید
20051012300,000
22061012تماس بگیرید
24072012تماس بگیرید
26082012تماس بگیرید
28092012تماس بگیرید
300105012تماس بگیرید
320117012تماس بگیرید
340126012تماس بگیرید
360134412تماس بگیرید
400150012تماس بگیرید
450168012تماس بگیرید
500186012تماس بگیرید
550199212تماس بگیرید
600213612تماس بگیرید
650228012تماس بگیرید
700244812تماس بگیرید
800268812تماس بگیرید
900302412تماس بگیرید
1000326412تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/05

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) بنگاه تهران

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :  تهران
سایز(MM)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
12024012372,000
10020012372,000
14029612222,000
16036412402,000
18042612180,000
20050012222,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) بنگاه تهران

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :  تهران
سایز(MM)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
10024012382,000
12032012412,000
14040012222,000
16050012177,000
18061012177,000
20020012180,000
300140012تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید