لیست قیمت ناودانی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/11/17

قیمت ناودانی ناب تبریز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :   تبریز
سایز ناودانیوزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
810312تماس بگیرید
8386تماس بگیرید
8286تماس بگیرید
1012712تماس بگیرید
10496تماس بگیرید
10396234,500
1216012تماس بگیرید
12606تماس بگیرید
12496تماس بگیرید
1419212235,500
14726235,500
14656234,500
1622512تماس بگیرید
16856تماس بگیرید
16806234,500
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
4.5/5 - (2 امتیاز)