لیست قیمت محصولات مفتولی

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

واحد :کیلوگرم 
ضخامت (mm)واحدقیمت (ریال)
2کیلوگرمتماس بگیرید
3کیلوگرمتماس بگیرید
4کیلوگرمتماس بگیرید
5کیلوگرمتماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید