0
ورود و عضویت
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

حداکثر فاصله ستون های فلزی و بتنی

زمان مطالعه : 7 دقیقه
حداکثر فاصله ستون گذاری

حداکثر فاصله ستون گذاری از مسائل مھمی است که مھندسان و کارفرمایان به آن توجه ویژه ای دارند.ستون یکی از اجزاء اصلی ساختمان می باشد. برای ھمین فاصله گذاری بین ستون ھا بسیار مھم است. ولی این فاصله مشخص نیست و بستگی به نوع سقف دارد.

این فاصله مقدار مشخصی است که توسط معمار و یا مھندس سازه با توجه به ایمن بودن و مقاوم بودن سازه مشخص می شود. از طرفی باید جنبه  اقتصادی داشته  باشد و ستون ھا را به اندازه و به جا استفاده کنند. حال می خواھیم در این مقاله  به نحوه ساخت ستون و حداکثر فاصله ستون گذاری  بین ھر ستون بپردازیم. از شما دعوت می کنم در این مقاله ھمراه آھن جم باشید.

 ستون ھا یکی از مھمترین جزء سازه ھا می باشند که ستون ھا وظیفه انتقال بار را به  زمین به عھده دارند. یکی از کارھای که مھندس محاسب باید انجام دھد تعیین حداکثر فاصله ستون گذاری می باشد. در آیین نامه ای منعی برای فاصله گذاری ستون وجود ندارد .

بهترین حالت فاصله ستون ها در یک ساختمان باید در بازه 4 تا 7 متر باشد .یعنی حداقل فاصله 4 متر و حداکثر آن 7 متر باشد .

با توجه به وضعیت  سازه مھندس تعیین می کند که فاصله بین ستون ھا چقدر باشد. باید مقدار فاصله ستون طوری انتخاب شود که ھم از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد و ھم اینکه سازه ای مقاوم داشته باشیم. می توان گفت اگر دھانه ستون بین ۴ تا ۵  متر باشد به صرفه اقتصادی می است .

برای مقاوم بودن ساختمان حداکثر فاصله ستون گذاری معمولاً ھفت متر می باشد. اما بیشتر از ٧ متر ھم می توانند فاصله ی ستون ھا را در نظر بگیرند.مقدار فاصله ستون به نوع سقف ، ابعاد ستون و میزان باربری آن بستگی دارد.اینکه ستون فلزی باشد یا بتنی هم در فاصله آنها تاثیر دارد.

پیشنهاد مطالعه ⋙  سقف کناف چیست؟ مزایا و معایب آن
حداقل فاصله بین دو ستون

نکات مھم برای تعیین حداکثر فاصله ستون گذاری

 برای تھیه نقشه  سازه اولین گام ستون گذاری در اتوکد می باشد. بر اساس نوع سازه و بارھای وارد شده به آن حداکثر فاصله گذاری ستون مشخص می شود. نکات مھم که در تعیین حداکثر فاصله ستون ھا می توان به  آن اشاره کرد.

 1.  تا جایی که امکان دارد فاصله  ستون ھا از یکدیگر یکسان باشند.
 2. محل ستون ھا جایی باشد که به شکل و ظاھر سازه آسیبی نزند و پرتی فضا کمتر شود.
 3. تا جایی که امکان آن است ستونھا در جرز ھا و درون دیوار ھا و کمد ھای دیواری پنھان کنند.
 4. ستون ھا را در پارکینگ طوری طراحی می کنند که برای تردد ماشین ھا مشکلی به وجود نیاورند .
 5. استفاده کردن از ستون ھای متقارن اجرای راحت تری و شکل زیباتری دارد.
 6. باید ستون گذاری به صورت منظم و در یک راستا باشد.
 7. ستون ھا را باید روی محور افقی و عمودی قرار دھند.
 8. برای ستون گذاری به بخش ھای ھمچون آسانسور پله و نورگیر توجه خاصی داشته باشند
 9. در طبقات ستون ھا باید به صورت یکسانی اجرایی شوند.
 10. ستون ھا باید برای 4 طرف اتاق پله و آسانسور استفاده کرد.
 11. ستون طبقات پارکینگ و زیرزمین را باید موقعیت آن را بررسی و کنترل کرد .

پیشنهاد مطالعه : ضوابط پارکینگ

حداکثر فاصله ستون گذاری

حداکثر فاصله ستونھا در سیستم ھای متفاوت سقف

پراکندگی ستون باعث سخت شدن اجرای آن می شود.حداکثر فاصله ستون در انواع سقف متفاوت است که می خواھیم به شرح ھر یک بپردازیم. به گفته فرادرس :

هیچ قانون دقیق و مشخصی برای تعیین فاصله بین دو ستون بتن آرمه وجود ندارد.بار ساختمان، نقش مهمی در حداکثر فاصله مجاز دارد.مهندسان معماری، فاصله بین دو ستون را با توجه به عملکرد ساختمان مشخص می‌کنند.

 1. عرشه فولادی : سقف عرشه فولادی حز سقف های سبک و بسیار مقاوم است که می‌توان در آن فاصله ستون ه ارا کمی بیشتر در نظر گرفت .طبق استاندارد ملی ساختمان در سیستم سقف عرشه فولادی حداکثر فاصله بین دو ستون باید 12 متر باشد.
 2. دال بتنی(دال یک طرفه،دال دوطرفه،مجوف) : حداکثر فاصله ستون گذاری برای دال های یک طرفه و دو طرفه حدود ۱۰ متر میباشد .ولی توصیه می شود که حداکثر فاصله 8 متر در سیستم یک طرفه و دو طرفه استفاده شود.
 3. دال مجوف(سقف کوبیاکس،سقف یوبوت،سقف تیرچه) :سقف مجوف یعنی سقفی که فضا های توخالی در خود دارند. این سقف ها وزن سبکی داشته و به همین‌ دلیل میتوان طول دهانه و ارتفاع سقف را افزایش داد.دال مجوف به چندین دسته تقسیم می‌شود که در هر کدام با توجه ویژگی هایی که دارند حداکثر فاصله بین ستون ها متفاوت است.

  سقف کوبیاکس یک نوع دال مسطح و تو خالی است که جزو سقف های مجوز میباشد.این نوع سقف وزن سبکی دارد و حداکثر فاصله ستون گذاری در سقف کوبیاکس تا ۱۲ متر می‌تواند باشد .

  سقف یوبوت نیز وزن کمی دارد و تا حدودی شبیه به سقف کوبیاکس است .حداکثر فاصله ستون گذاری در سقف یوبوت حدود ۱۲ متر میباشد.

 4. سقف تیرچه : سقف تیرچه دو نوع دارد که در هر کدام فاصله ستون ها متفاوت است. در سقف تیرچه تک حداکثر فاصله 7 متر برای ستون ها قابل اجرا است  اما توصیه می گردد که فاصله ستون ها از 6 متر بیشتر نشود. در سقف تیرچه دوبل هم فاصه ستون ها تا 8 متر هم در نظر گرفته میشود اما توصیه میشود که فاصله ستون از 6 متر بیشتر نشود.
پیشنهاد مطالعه ⋙  خزش بتن چیست؟علت ایجاد آن و روش های جلوگیری از آن

پیشنهاد مطالعه : کناف سقف

حداکثر فاصله ستون گذاری

حداکثر فاصله ستون فلزی 

فاصله ستون های فلزی به ابعاد آنها ،نوع سقف و تعداد طبقات ،میزان بارگیری آنها و نقشع ساختمان بستگی دارد.معمولا حداقل فاصله بین دو ستون فلزی حدود 4 تا 5 متر است و نباید کمتر شود زیرا تراکم ستون در فضای ساختمان زیاد میشود . حداکثر فاصله بین دو ستون فلزی هم حدود 6 تا 7 متر است .حداکثر فاصله معمولا با توجه به نوع سقف مشخص میشود و برای سقف های سبک میتواند مقدار بیشتری باشد.

حداکثر فاصله ستون بتنی

در حالتی که نوع ستون ها بتنی باشد باید حداقل فاصله ستون ها از 4 یا 5 متر کمتر نشود و حداکثر فاصله هم  حدود  7 متر باشد.در اسکلت بتنی هم با توجه به نوع سقف که سبک باشد میتوان حداکثر فاصله را افزایش داد.

 حداقل فاصله ستون ها

فاصله ستون ها با سنجش موارد زیادی تعیین میشود و در هر سازه ای حداقل و حداکثر فاصله ستون ها با توجه به شرایط آن متفاوت است.فاصله ستون در هر ساختمانی با توجه به نوع سقف آن ، نوع اسکلت سازه ،نقشه ساختمان ،تعداد طبقات و محل پارک خودرو ها در پارکینگ مشخص میشود.به طور کل فاصله ستون باید توسط مهندس سازه و مهندس نقشه کش تعیین گردد و تمامی شرایط در نظر گرفته شود.

به طور کل حداقل فاصله بین دو ستون فلزی یا بتنی  حدود 4 یا 5 متر است و نباید از این مقدار کمتر شود .نزدیک بودن بیش از حد ستون ها موجب از بین رفتن فضای مفید ،ایجاد مانع در فضای خانه و عدم اجرای چیدمان مناسب وسایل میشود.

پیشنهاد مطالعه ⋙  اسکلت بتنی چیست؟ مزایا و معایب سازه بتنی

انواع اشکال ستون

ستون عضو عمودی در ساختمان است که وظیفه دارد بار های سازه را منتقل کند .خراب شدن یا آسیب دیدن یک ستون میتواند منجر به فرد ریختن ساختمان بشود. ستون ها انواع مختلفی دارند و در اشکال متفاوتی ساخته می‌شوند. هر نوع ستون برای محل خاصی کاربرد دارد و نوع بارگذاری و میزان تحمل بار آن متفاوت است. شکل انواع ستون ها عبارت است از :


ستون مربع و مستطیل : رایج ترین شکل ستون در ساختمان ها مربع و مستطیل است .این ستون ها آرماتور بندی و اجرای آسان تری دارند و به همین دلیل مقرون به صرفه تر هستند.

ستون دایره : در ستون های دایره ای شکل امکان افزایش ارتفاع ستون وجود دارد.ستون دایره بیشتر برای زیبا سازی فضا استفاده میشود. همچنین ستون دایره استحکام و مقاومت خمشی بیشتری نسبت به ستون های مربع و مستطیل دارد و برای ساخت پل ها و برج های عظیم استفاده میشود.

ستون L شکل : این ستون در دیوار های مرزی، زیر پل مترو و در ساخت پل های هوایی کاربرد دارد.

ستون T شکل : برای ساخت پل و دیوار کاربرد دارید.

ستون Y شکل : بیشتر برای ساخت پل هوایی از این نوع ستون استفاده میشود.معمولا در آرماتور بندی این ستون ها از خاموت های مارپیچ استفاده میشود .

تعداد میلگرد ستون
4/5 - (2 امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد