اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

اجرای قالب بندی دیوار برشی یک طرفه و دو طرفه

زمان مطالعه : 9 دقیقه
قالب بندی دیوار برشی _آهن جم

قالب بندی دیوار برشی یکی مراحل اجرای دیوار برشی میباشد که اهمیت زیادی دارد .مراحل اجرای دیوار برشی به این صورت است که ابتدا آرماتور بندی انجام شده و در محل اجرای دیوار قرار میگیرد سیستم قالب ها در اطراف دیوار بسته شده و عملیات بتن ریزی انجام میشود .

قالب بندی در اطراف دیوار برشی باعث میشود دیوار در ابعاد مناسب و به راحتی شکل بگیرد. در ادامه این مقاله از آهن جم به توضیح کامل این فرایند پرداخته ایم . همچنین شما میتوانید قیمت روز آهن آلات را  از بازرگانی  آهن جم دریافت کنید و در صورت تمایل اقدام به خرید نمایید.

 یکی از انواع سیستم  ھای  محافظتی ساخت  و ساز  دیوار برشی است که سازه را در مقابل حوادث طبیعی ھمچون زلزله   باد  و فشار خاک در امان نگه میدارد.  اگر در ساخت و اجرا کردن دیوار برشی کوچکترین اشتباھی صورت بگیرد خسارت زیادی وارد می شود و ھمین طور جبران ناپذیر است.

دیوار برشی یکی از انواع دیوار ھا در ساخت و ساز می باشد که نقش  آن انتقال نیرو ھاست. تفاوت آن  با دیوار حائل این  است که دیوار حائل بارھای عمودی را تحمل می کند ولی دیوار برشی بارھای جانبی یا کنار را انتقال میدھد .

به نقل از وبسایت the constructor :

دیوارهای برشی به طور کلی در ساختمان های بلند در معرض باد جانبی و نیروهای لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرند. در سازه‌های اسکلت‌دار بتن مسلح، با افزایش ارتفاع سازه، تأثیر نیروهای باد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پیشنهاد مطالعه : تفاوت دیوار حائل و برشی

 نحوه قالب بندی دیوار برشی

 برای اینکه یک سازه را ایمن کنند و از خطرھای احتمالی جلوگیری شود از  دیوار برشی استفاده می کنند. برلی اجرای دیوار برشی ابتدا  آرماتوربندی انجام میشود. آرماتور ها باید در فاصله استاندار قرار بگیرند و همچنین سایز میلگرد ها متناسب با فشار های وارده انتخاب شود . مقدار خاموت و میلگرد های طولی استفاده شده نباید کمتر از مقدار استاندارد باشد.

ضخامت بتن نباید از ٣   سانتی متر کمتر باشد. در غیر این  صورت سازه  شما ھیچ گونه امنیتی  ندارد و در خطر میباشد. وقتی  که آرماتور بندی به پایان رسید باید  قالب بندی دیوار برشی را  شروع کنید. قالب بندی دیوار برشی به دو صورت با استفاده از قالب فلزی یا چوبی انجام میشود. قالب  ھای فلزی به دلیل داشتن استحکام بالاتر رایج تر ھستند. معمولاً این قالب ھا در سایز ھای مختلفی ھستند .

پیشنهاد مطالعه ⋙  حداکثر فاصله ستون های فلزی و بتنی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آرماتور بندی مقاله آرماتور بندی چیست؟  را مطالعه کنید.

نکات قالب بندی دیوار برشی _آهن جم

 قالب بندی دیوار برشی دو طرفه

قالب بندی دیوار ها برای اجرای دیوار برشی ،دیوار حائل و دیوار پیش ساخته انجام میشود که  به طور کلی به دو روش صورت میگیرد که در ادامه ذکر کردیم . قالب بندی ساختمان در تمام نقاط ساختمان که نیاز به بتن ریزی دارند از جمه فونداسیون ،سقف ،ستون،دیوار و … انجام میشود .

روش اول: قالب ھای یک ردیف قائم  به صورت یک در میان سوراخ دار  برای عبور بولت ھا انتخاب می‌شوند.

روش دوم: قالب ھا بدون سوراخ ھستند و عرض آن ھا ۵۰  سانتی متر است.  یک ردیف قالب سوراخ دار به عرض ۱۰  سانتی متربین آنها  اضافه می شود. انتخاب روش قالب بندی بستگی به پیمانکار  دارد  وگرنه  ھر  دو روش متداول و رایج است.

بعد از انتخاب روش قالب بندی دیوار ها و آماده سازی تجهیزات قالب بندی شروع میشود.بعد از آن که قالب ھا در یک سمت دیوار قرار گرفتن  و آنھا را متصل کردند موقع نصب بولت ھا می باشد.ابتدا باید  لوله پولیکا مناسب ضخامت دیوار برشی  بریده شود و بولت ھا را درون آنھا قرار داد. دلیل قرار  گرفتن بولت در لوله پولیکا این  است که بعد از  خشک شدن بتن  درآمدن بولت ھا آسان باشد. 

بولت ھا از  نزدیک شدن قالب ھا بھم جلوگیری  می کنند و پایان کار از بتن خارج  می شوند. با استفاده از بولت دو قالب که روبروی یکدیگر هستند متصل میشوند و دیگر امکان جابه جایی آنها در اثر فشار بتن وجود ندارد .بعد از نصب بولت قالب بندی طرف مقابل هم انجام میشود.

 برای یکپارچگی قالب ھا از پشت بندھای  افقی تشکیل  شده  از زوج لوله ھای داربستی  که قطر شان ۵  سانتی متر است استفاده میشود .

فرق دیوار برشی و دیوار حائل

وقتی  که نصب بولت ھا و پشت  بندی افقی تمام شد باید نصب  سولجر  ھا  یا ھمان پشت بند قائم  انجام  بگیرد.  سولجر از پروفیل قوطی یا لولھ تشکیل می شود که بارھای ناشی از فشاربتن را تحمل میکند. از پروفیل های متفاوتی برای سولجر استفاده میشود که میزان مقاومت پروفیل به ابعاد و ضخامت ان بستگی دارد.مثلا پروفیل ۴۰ در ۸۰ مقاومت خوبی دارد. وزن پروفیل ۴۰ در ۸۰ در ضخامت های مختلف متفاوت است.

از میان سولجر ھا  بولت ھا عبور کرده و  بھ  کمک  واشر و مھره ھا از دو طرف محکم میشوند. استفاده از واشر ھا نیرو را پخش کرده و از لھیدگی موضعی جلوگیری میکند. در  مواقعی که فشار بتن  روی قالب  زیاد باشد از مھره ھای خروسکی که کیفیت بالایی دارند استفاده می شود. نوع چدنی از ھمه  با دوام تر است  و مقاومت  بالایی نسبت به دیگر مھره ھا دارد.

پیشنهاد مطالعه ⋙  بررسی شرایط آب دادن به بتن بعد از بتن ریزی

 بعد  از آن که شاقول کاری نھایی  قالب انجام می شود باید فرایند بتن ریزی شروع شود.  بعد از بتن ریزی باید  قالب ھا باز شوند  و نواقص و عیب  ھای سطح  بتن ترمیم شود. برای اجرا کردن در  تراز ھای بالا برای ایجاد سکو  از براکت یا داربست استفاده  می کنند .بولت ھای فلزی  را از سوراخ  ھای دیوار عبور میدھند و باید براکت ھا روی آنھا نصب شود. برای دیوارھای کوتاه با طول زیاد مانند دیوار حائل باید از قلاب گذاری استفاده کرد.

 قالب بندی دیوار برشی یک طرفه

وقتی  که به یک طرف دیوار دسترسی نداشته باشیم  و امکان انجام قالب بندی ساختمان  نباشد باید  از قالب بندی یکطرفه استفاده نمود. برای اجرا کردن قالب بندی یک طرفه وقتی به جھت جایگیری قالب  دسترسی نداریم یونولیت یا  پلی استایرن قرار میدھیم. در سمتی دیگر پانل  ھا را به  وسیله  پین و گوه تثبیت  می کنند و بعد از  آن پشت بندھای  افقی  در یک راستا  قرار می دھند.

از سولجرھا برای یک راستا قرار دادن  پانل ها در جهت عمودی  استفاده می کنند. از  پشت بند  ھای مورب هم در فاصله ھای مناسب در قالب یک طرفه استفاده می کنند. یکی از مشکلات قالب یک طرفه در رفتن قالب میباشد.

مراحل اجرای قالب بندی دیوار برشی _آهن جم

 نکات اجرایی قالب بندی دیوار برشی

 •  وقتی که از اجرای آرماتور بندی اطمینان حاصل کردیم باید قالب بندی را اجرایی  کنیم.
 • قبل از قالب بندی دیوار طبقات بالایی باید مرز بین بتن قدیم و جدید کاملا تمیز شود.
 • مقطع سولجر ھا را با مقاومت خمشی مناسب با ارتفاع انتخاب کنند.
 • قالب بندی پیوسته و یکپارچه اجرا شود تا از ایجاد درز جلوگیری  شود.

قیمت آرماتور بندی در هزینه نهایی ساخت دیوار برشی تاثیر گذار است.

 تجھیزات لازم برای اجرای قالب بندی دیوار برشی

 برای این که قالب بندی یک طرفه و دو طرفه را انجام دھیم به تجھیزاتی  برای اجرای قالب بندی دیوار برشی احتیاج داریم از جمله :

 • قالب  ھای بتن
 • بولت قالب بندی
 • واشر کاس
 • مھره خروسکی
 • لوله داربستی
 • گیره متوسط
 • سولجر قالب بندی
 • بولت عصایی
 • پین و گوه
تجهیزات قالب بندی دیوار برشی _اهن جم

اھمیت کیفیت لوازم و اتصالات قالب  بندی  دیوار برشی

 برای  اینکه سازه محکم و مقاوم داشته باشیم از دیوار برشی استفاده می  شود که در برابر آسیب ھا ی مثل باد ھای شدید  و زلزله مقاوم باشد.به طور کل دیوار برشی از عضو های حساس یک سازه است که باید مقاومت عالی داشته باشد. برای اجرای دیوار برشی هم حتما باید قالب بندی انجام شود .وقتی  که از مصالح و لوازم  و اتصالات با  کیفیتی استفاده شود کیفیت قالب بندی و دیوار برشی افزایش پیدا میکند.

اگر در ھنگام قالب بندی از محصول با  کیفیت استفاده نکنند اجرای دیوار برشی درست و اصولی انجام نمیشود.در صورتی که دیوار برشی با میفیت بالا ساخته نشود در ھنگام حوادث طبیعی مثل سیل  یا زلزله سازه مقاوم نیست و امکان  ریزش آن زیاد است.همچنین خسارت ھایی جبران ناپذیر به سازه تحمیل می کند.

پیشنهاد مطالعه ⋙  بادبند یا مهاربند ساختمان چیست؟انواع قاب های مهاربندی

قالب بندی چوبی دیوار برشی

برای قالب بندی دیوار برشی از قالب های متفاوتی میتوان استفاده کرد.عمدتا از قالب های فلزی استفاده میشود اما امکان استفاده از قالب های چوبی نیز وجود دارد.قالب های چوبی معمولا از جنس چوب روسی هستند. این قالب ها عمر کمی دارند و تعداد زیادی از آنها به خاطر تاب داشتن یا نقص هایی قابل استفاده نیستند.

این قالب های برای سازه های کوچک مناسب هستند و در سازه های بزرگ استفاده از قالب چوبی بسیار زمان بر است و کیفیت نهایی نیز پایین تر است .

در قالب بندی دیوار برشی با قالب چوبی از قالب های تخته ای در دو طرف یا یک طرف دیوار استفاده میشود.سپس در پشت قالب ها پشت بند و جک هایی قرار میگیرد تا قالب در جای خود محکم بایستد و در هنگام بتن ریزی حرکت نکند. قالب بندی دیوار برشی با چوب تفاوت زیادی با قالب بندی فلزی ندارد.فقط روش های متصل کردن قالب ها و جنس مصالح متفاوت است .

قالب بندی چوبی دیوار برشی

سخن پایانی

 در این مقاله به توضیح قالب بندی دیوار برشی و کاربرد  دیوار برشی و نحوه استفاده از دیوار برشی پرداختیم. و ھمین طور وسیله ھای مورد نیاز برای قالب بندی را معرفی کردیم .

در اجرای دیوار برشی از آهن آلات از جمله میلگرد نیز استفاده می‌شود . آهن جم میلگرد مورد نیاز پروژه شما را با بهترین قیمت روز میلگرد عرضه مینماید. برای سفارش انواع محصولات فولادی و استعلام قیمت آنها از جمله میلگرد ،تیرآهن ،نبشی و ناودانی و قیمت خاموت،ورق و لوله و … کافیست با واحد فروش مجموعه به شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس بگیرید .

سوالات متداول

دیوار برشی یکی از اعضای مهم سازه است که در مقابل نیروهای وارده ناشی از زلزله و طوفان مقاومت میکند.برای اجرای آن ابتدا آرماتور بندی و بعد از آن باید قالب بندی دیوار برشی با دقت بالایی انجام شود تا کیفیت دیوار ساخته شده بالاتر رود.

قالب ها در محل دیوار و به دور میلگرد های بهم تنیده قرار میگیرند.سپس با اتصالات پیچ مهره ای در جای خود محکم میشوند.

قالب ھای بتن ، بولت  قالب بندی، واشر کاس ،مھره خروسکی ، لوله داربستی، گیره متوسط ، سولجر قالب بندی ،بولت عصایی، پین و گوه

قالب بندی دیوار برشی بصورت دو طرف و یک طرفه انجام میشود.

۴.۲/۵ - (۵ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد